Prima pagina Noutati Parteneriate Proiecte Publicatii Video GDPR Despre noi Contact CRIPS Online Facebook

CURS DE PERFECTIONARE A MEMBRILOR COMISIILOR DE PROTECTIE A COPILULUI

Finantatori:
World Learning - Child Net;
UNICEF

Parteneri:
Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie
World Learning
UNICEF

Perioada: Iulie 2003 - Decembrie 2004

Beneficiari: membrii Comisiilor de Protectie a Copilului din 35 de judete si sectoarele municipiului Bucuresti

Activitati si rezultate

Etapa de derulare a cursurilor de perfectionare a membrilor CPC in cursul anului 2004 a presupus atat activitati de pregatire a desfasurarii cursurilor, conform procedurilor stabilite cu partenerii, cat si organizarea cursurilor propriu-zise.

Modelul de formare aplicat a fost cel experimentat in faza pilot a programului, respectiv un curriculum propus de grupul de lucru si aprobat de conducerea ANPCA, model alcatuit din modulele: Legislatie, Problematica copilului in dificultate si a copilului cu nevoi speciale. Tipuri de servicii, Management de caz, Comunicare si parteneriat. Munca in echipa

Data fiind amploarea proiectului, formarea propriu-zisa s-a desfasurat in serii formate de cate trei comisii judetene, in cadrul ce lor patru centre de formare stabilite la Iasi, Bucuresti, Cluj si Timisoara.

Fiecare serie de formare a cuprins doua sesiuni teoretice si o reuniune organizata in fiecare judet, ca activitate practica intre sesi unile teoretice, concretizata intr-un portofoliu specific cu urmatoarea structura: strate gia judeteana in domeniul protectiei copilului, sistemul judetean de servicii si propuneri pentru imbunatatirea activitatii CPC.

Astfel s-au organizat si desfasurat 28 de sesiuni de perfectionare, structurate in 14 serii de formare a cate doua sesiuni pentru fiecare Comisie judeteana, organizate in cele 4 centre regionale.

Formarea a fost validata prin acordarea de Certific ate de participare semnate de Secretarul de Stat al ANPCA.

CRIPS a coordonat reteaua de centre de formare din punct de vedere organizatoric, pentru aplicarea unitara si coerenta a programului aprobat, asigurandu-se si pregatirea resurselor documentare

Rezultatele proiectului

  • 451 de persoane (presedinti, vicepresedinti si membri ai CPC) din 35 de judete si 6 sectoare ale municipiului Bucuresti

  • Editarea suportului de curs “Perfectionarea si pro fesionalizarea Comisiei pentru Protectia Copilului” intr-un tiraj de 700 de exemplare

  • Centralizarea propunerilor pentru imbunatatirea activitatii CPC la nivelul fiecarui judet, care au scos in evidenta interesul mebrilor CPC pentru metodologii de aplicare a noii legislatii, participarea le sesiuni de formare din perspectiva noilor atributii ale CPC, asa cum rezulta acestea din noua legislatie, corelarea strategiilor tuturor institutiilor implicate in protectia copilului, modalitati de implicare a autoritatilor din domeniul educatiei la nivel national, judetean si local la gasirea de solutii pentru integrarea educationala a copiilor in dificultate si cu nevoi speciale, o mai buna informare cu privire la cele mai recente prevederi legislative care au impact asupra domeniului protectiei copilului, modalitati mai eficiente de implicare a autoritatilor de la nivel local in rezolvarea cu pr ioritate a aspectelor de protectie a copilului etc.

  • Crearea unui cadru de informare si schimb de exper ienta intre judete si crearea premiselor unei permanente profesionalizari a personalului implicat in sistemul de protectie a copilului si continuarea reformei in domeniu

  • Proiectul a avut un rol strategic deosebit de impo rtant in actuala etapa de descentralizare a sistemului, intervenind la nivelu l cheie de decizie privind masurile de protectie a copilului si de management al sistemului de servicii

Pentru asociatia CRIPS acest proiect de baza derulat in 2004 a avut un impact direct asupra dezvoltarii organizationale, datorita extinderii relatiilor de parteneriat cu autoritatile locale si a accesului la informatie de spre realitatile concrete ale stadiului reformei in diferite regiuni ale tarii.
Prima pagina Noutati Parteneriate Proiecte Publicatii Video Protectie Date Personale Despre noi Contact Facebook