Prima pagina Noutati Parteneriate Proiecte Publicatii Video GDPR Despre noi Contact CRIPS Online Facebook

Studiul Elemente majore de Evaluare a gradului de integrare / participare sociala a persoanei cu handicap

Finantator:
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Parteneri:
ANPH

Activitati si rezultate:
Studiul Major elements to appraise the social integration degree of the persons with disabilities a avut scopul sa nalizeze elementele care faciliteaza integrarea sociala a persoanelor cu dizabilitati, sa identifice si sa analizeze obstacolele care reduc sansele de integrare sociala a persoanelor cu dizabilitati. Aceasta lucrare de maxim interes pentru ANPH s-a realizat printr-o permanenta colaborare cu expertii ANPH , cu Auntoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, cu autoritati locale, cu organizatii neguvernamentale specializate in domeniul protectiei copiilor si adultilor cu handicap. Echipa de consultanti a inclus specialisti cu un bun nivel profesional, din echipa permanenta a CRIPS, din institute de cercetare specializate, din universitati si din ONGuri cu experienta remarcabila in domeniu, fapt care a favo rizat o diversitate de opinii si un dialog constructive pe toata durata elaborarii si diseminarii studiului.

Partea 1: Metodologia de studiu de caz pentru stabilirea indicatorilor masurabili la nivel de macro-sistem ( comunitate/ judet/ regiune/ tara)

In procesul de pregatire a aderarii la Uniunea Europeana si ulterior aderarii, se impune utilizarea unor indicatori agreati a nivel european in vederea masurarii integrarii sociale a persoanelor cu handicap. Este important ca la nivel national sa putem oferi date relevante despre stadiul integrarii sociale a persoanelor cu handicap, comparabile cu datele caracteristice celorlalte tari europene. In stabilirea indicatorilor pentru acest nivel s-a utilizat ca sursa principala Raportul Final al proiectului « Indicatori ai integrarii persoanelor cu handicap in viata sociala » realizat in 2001 de Italian National Institute of Statistics cu o echipa de experti internationali si definitivat dupa consultarea specialistilor din statele membre, cu obtinerea consensului acestora si a expertilor de la Organizatia Mondiala a Sanatatii.

Metodologia de elaborare a Indicatorilor de evaluare a integrarii sociale la nivel de macro-sistem acestor indicatori a cuprins urmatorii pasi:

1. documentare si elaborarea listei preliminare de indicatori

2. discutarea cu specialistii ANPH de la serviciul Monitorizare pentru armonizarea indicatorilor cu cei deja utilizati

3. elaborarea unui chestionar pentru a cunoaste opiniile specialistilor din DGASPC despre lista de indicatori si posibilitatile actuale de masurare a acestora la nivel judetean sau local

4. discutarea in Focus-Grup a listei de indicatori si definitivarea acesteia

Durata redusa a acestui proiect nu a facut posibila verificarea prin studii de caz a listei de indicatori pentru nivelul MACRO- fiind ne cesar ca pe viitor sa se continue activitatea de cercetare. In termenii de referinta nu era specificat acest nivel de analiza, dar el a fost propus de CRIPS in urma faze i de documentare si aprofundare a tematicii studiului. ANPH a agreat acest nivel de analiza, fapt care aduce un plus de complexitate lucrarii. Imposibilitatea verificarii indicatorilor de la niv el MACRO in acest contract nu a afectat calitatea studiului, deoarece ca prim pas n e-am propus si am reusit sa obtinem un consens din partea specialistilor partic ipanti la focus-grupuri (reprezentanti ai ANPH si ANPDC, ai Directiilor Gen erale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, specialisti din ONGuri) pentru lista de indicatori si modalitatile de masurare. Detalii despre metodologia de dezvoltare a acestui studiu vom include in capitolul de recomandari.

Partea a 2-a: Metodologia de studiu de caz pentru s tabilirea indicatorilor de evaluare a integrarii sociale masurabili la nive l de micro-sistem (persoana cu handicap)

Evaluarea la nivel individual isi propune identific area oportunita ţ ilor ş i a constrângerilor care apar în procesul de integrare sociala a persoanelor cu handicap. Grupul persoanelor cu handicap si fiecare persoana in mod individual face la randul sau eforturi de adaptare, participare si integrare propriu-zisa. Prin masurarea periodica a indicatorilor se poate aprecia evolutia persoanei in sensul unei mai bune integrari in comunitate, sau invers- catre excluziu ne sociala.

Indicatorii identificati pentru a masura gradul de integrare sociala la nivelul persoanei au fost definitivati in urma realizarii a 15 studii de caz si prin focus-grupuri cu participarea profesionistilor si a reprezentantilor beneficiarilor.

Metodologia studiului de caz a cuprins urmatorii pasi:

1. discutarea criteriilor de selectie a cazurilor c u specialistii ANPH si definitivarea acestora

2. Elaborarea unei Grile de evaluare a gradului de integrare sociala a persoanei , pe baza indicatorilor selectionati

3. selectia cu sprijinul expertilor din grupul de l ucru al CRIPS a 15 cazuri relevante, pe baza criteriilor

4. aplicarea grilei si realizarea studiilor de caz

5. discutarea in Focus-Grup a rezultatelor studiilor de caz

6. definitivarea indicatorilor de integrare sociala masurabili la nivelul persoanei

7. elaborarea a doua variante de grila – pentru adulti, respective pentru copii - in versiune imbunatatita;

S-a realizat un program informatic care faciliteaza aplicarea grilei, atat pentru adulti cat si pentru copii. Rezultatele proiectului - studiul propriu-zis si aplicatia informatica – au fost apreciate de ANPH si ANPDC, care intentioneaza sa le aplice in evaluarea personalizata.

Click pentru a descarca aplicatiile:
Prima pagina Noutati Parteneriate Proiecte Publicatii Video Protectie Date Personale Despre noi Contact Facebook