Prima pagina Noutati Parteneriate Proiecte Publicatii Video GDPR Despre noi Contact CRIPS Online Facebook

Proiectele C.R.I.P.S.

2022-2023DAP Social - Dialog, Actiune, Profesionalism pentru dezvoltarea sistemului de servicii sociale in judetul Ialomita detalii
2021-2023VIP Plus - Voluntariat - Initiative - Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile vulnerabile detalii
2018-2019DAP Voluntar - Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului detalii
2018-2017CRIPS organizeaza cu succes cursuri de specializare in domeniul educatiei timpurii detalii
2017Empowerment individual si colectiv - concept si practici in munca sociala detalii
2015-2016EDUC Plus - Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie detalii
2015-2016Reteaua Judeteana VIP - Voluntariat Initiative Profesionalism detalii
2014-2015Atelierul de meserii - Cooperare transnationala, servicii de consiliere in cariera, calificare si recalificare pentru angajatii din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucuresti si Ilfov detalii
2014-2015Solidar - recunoastere si demnitate pe piata muncii din Regiunea Sud Muntenia detalii
2014Dezvoltarea metodelor de capacitare a beneficiarilor si educatorilor din servicii pentru tineri in risc de excluziune sociala detalii
2014-2015Proiectul UNICEF-CRIPS - Retele comunitare pentru prevenirea abandonului scolar PAS, Campania --Hai la scoala--, anul 4 de campanie - sept 2014-iulie 2015
2013-2014Proiectul UNICEF-CRIPS - Retele comunitare pentru prevenirea abandonului scolar PAS, Campania --Hai la scoala--, anul 3 de campanie -sept 2013-iulie 2014
2012Parteneriat public-privat pentru calitate in furnizarea de servicii sociale in judetele Alba, Botosani si Ialomita - cod SMIS 40135 detalii
2012-2013Proiectul UNICEF-CRIPS - Retele comunitare pentru prevenirea abandonului scolar PAS, Campania --Hai la scoala--, anul 2 de campanie - sept 2012-iulie 2013
2011Youth ME - Tinerii si migratia in Europa. Factori de protectie si de risc social ai integrarii tinerilor adolescenti imigranti in Europa detalii
2011Formarea specialistilor din DGASPCuri pe teme legate de metodologia adoptiei la nivel national 2011 - Oficiul Roman pentru Adoptii ORA- CRIPS
2011-2012Proiectul UNICEF-CRIPS - Retele comunitare pentru prevenirea abandonului scolar PAS, Campania --Hai la scoala--, anul 1 de campanie -sept 2011-iulie 2012
2010-2011Proiectul UNICEF-CRIPS - Retele comunitare pentru imbunatatirea accesului la educatie si prevenirea abandonului scolar in comunitati afectate de inundatii – septembrie 2010-iunie2011
2010-2011Proiectul CESVI-CRIPS - Dezvoltarea capacitatii formatorilor din domeniul social pentru a sustine cursuri pe tema prevenirii fenomenului de delincventa juvenila si protectiei minorilor care au incalcat legea penala/ in risc de conflict cu legea – 2010-2011
2010Revizuirea Standardelor Minime Obligatorii pentru serviciile de protectie a copilului CRIPS/UNICEF/DGPC 2011 – ianuarie-iunie 2010
2010ACTIN – Proiect pilot de cercetare si formare pentru integrarea sociala activa a tinerilor din sistemul de protectie a copilului – ianuarie-noiembrie2010 Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.03.03/AB 36 detalii
2009-2010PROIECT DE EVALUARE RAPIDA SI ASISTENTA PSIHOLOGICA DE URGENTA PENTRU COPII SI FAMILII DIN COMUNITATI AFECTATE DE INUNDATII CRIPS –UNICEF – august 2009-iunie2010
2009Programul de formare a personalului implicat in ingrijirea persoanel adulte cu handicap din judetul Alba - CRIPS-DGASPC Alba 2009
2008-2010EDUC-Europe - Formare europeana a educatorilor sociali (programul Leonardo da Vinci ) 2008-2010
2008-2009Proiectul de finalizare, extindere si initierea institutionalizarii modelului mecanismului de monitorizare a copiilor la risc/exploatati prin munca in Romania CRIPS-ANPDC-ILO/IPEC Mai 2008-iunie 2009 detalii
2007-2008Cetateanul in centru – Bune practici de mobilizare comunitare si de promovare a drepturilor omului – 2007- 2008 (Phare)
2007Promovarea drepturilor Copilului aflat in serviciul de tip rezidential pentru copil si pentru copilul cu handicap, CRIPS/ Children’s High Level Group - mai-octombrie 2007
2006-2008EDUC-Europe “Formare europeana a educatorilor sociali” (programul Leonardo da Vinci ) 2006-2008
2006-2007Campanie de educatie privind drepturile copilului, Phare februarie 2006-mai 2007. CRIPS a fost membru al consortiumului BBI/ LDK/ CRIPS, fiind responsabil de componenta formare personal
2005-2006Asistenta tehnica, informare si formare pentru dezvoltarea serviciilor destinate copiilor care au incalcat legea penala si nu raspund penal. Consultanta acordata ANPDC in elaborarea procedurilor de inspectie si licentiere. Cod de bune practici pentru personalul serviciilor de tip rezidential 2005-2006. Finantat de UNICEF si coordonat de ANPDC
2005-2006Intarirea capacitatii Unitatii de Combatere a Exploatarii Copilului prin Munca din cadrul ANPDC – mai 2005-iunie2006
2005-2006Consultanta si formare personal pentru programul PNUD Moldova Oportunitati mai bune pentru tineri si femei 2005-2006
2005Proiect de analiza si dezbatere a procesului de integrare profesionala a persoanelor cu handicap 2005, ANPH
2005Studiul Elemente majore de Evaluare a gradului de integrare / participare sociala a persoanei cu handicap - 2005, ANPH ; finantator Banca Mondiala detalii
2005Cursuri de perfectionare profesionala a personalului din casele de tip familial pentru copilul cu dizabilitati - judetul Brasov - 2005
2004-2005SIPI-Net (Social Information, Partnership and Innovation Network) 2004-2005– cu asistenta tehnica si financiara din partea Institutului Olandez pentru Protectie si Bunastare NIZW –Utrecht si fundatiei NCDO.
2004-2006Centru pentru calitate in serviciile de protectie a copilului 2004-2006 - finantat de USAID, prin World Learning Child Net
2004-2005Asistenta tehnica, informare si formare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor de protectie a copilului. Asigurarea continuitatii serviciilor destinate tinerilor cu handicap 2004-2005 (UNICEF)
2004Formare Agenti de Mediere a Integrarii Profesionale a Persoanei cu Handicap 2004, CRIPS-ANPH – ianuarie - decembrie 2004
2004Imbunatatirea accesului la educatie al copiilor din categorii defavorizate, cu focalizare pe romi - 2004 (CRIPS a fost partener al Inspectoratului Scolar al Municipilui Bucuresti) detalii
2004Serviciu Comunitar pentru Familii in Dificultate -in jud Dambovita 2004 (CRIPS a fost partener al Consiliului Judetean Dambovita)
2004Curs de perfectionare profesionala a asistentilor maternali profesionisti angajati ai proiectelor Phare- in judetul Braila 2004
2003-2004Dezvoltarea resurselor umane din domeniul protectiei copilului cu dizabilitati / handicap – martie 2003 - februarie 2004
2003-2004Curs de perfectionare a membrilor Comisiilor pentru Protectia Copilului – proiect de nivel national la care au participat membrii CPC din toate judetele tarii si din sectoarele municipiului Bucuresti coordonat de ANPDC ; finantat de USAID - Child Net 2004 detalii
2003-2004Formare si integrare profesionala a tinerilor in risc de marginalizare - in judetul Ialomita 2003-2004. Proiect Phare Coeziune Economica si Sociala implementat de Consiliul Judetean Ialomita, CRIPS fiind partener detalii
2003-2004Promovare de bune practici in domeniul asistentei sociale pentru persoanele varstnice in dificultate 2003-2004 (Phare ACCESS)
2002Managementul privat al institutiilor si serviciilor destinate persoanelor cu handicap – o noua perspective de promovare a calitatii, CRIPS- ANPH , 2002
2002Proiectul pilot de informare, sensibilizare si antrenare a scolii si comunitatii in vederea integrarii scolare a copilului in dificultate/cu handicap (Phare ACCESS, 2002)
2001-2004Proiect bilateral romano-francez de formare a sefilor de servicii pentru copilul cu handicap – CRIPS- École Nationale de Santé Publique – Rennes ENSP Rennes - 2001-2004
2001-2002Dezvoltarea resurselor umane din serviciile de protectie a copilului CRIPS- ANPDC - World Vision -2001-2002
2000-2001PHRD Grant “ Dezvoltarea Resurselor Umane din sectorul protectiei copilului (Banca Mondiala) - 2000-2001
1998-1999IDF Grant “Dezvoltarea serviciilor de protectie a copilului” (Banca Mondiala), 1998-1999
Prima pagina Noutati Parteneriate Proiecte Publicatii Video Protectie Date Personale Despre noi Contact Facebook