Prima pagina Noutati Parteneriate Proiecte Publicatii Video GDPR Despre noi Contact CRIPS Online Facebook

DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA COLECTAREA DATELOR PERSONALE de catre Asociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS

Asociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Prin acest document, Asociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS informeaza persoanele vizate ale caror date sunt colectate despre modul in care sunt utilizate si protejate datele personale si cu privire la drepturile care li se cuvin.

a) Date de contact

Asociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS Numar de inregistrare: CUI 9378396 Adresa: Bucuresti Bd Maresal Al Averescu 17, Sector 1, București Numar de telefon si Fax: +4021 2250084

b) Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor

dra Timpuriu Izabela Valentina:
E-mail: contabilitate@crips.ro

c) Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

c.1) Asociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal (nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, organizatia / institutia angajatoare) exclusiv
1. Cu prilejul cursurilor de formare profesionala,

 • Pentru persoane care au calitatea de cursant, pentru trimitere de materiale (suport de curs, informatii utile, teme de lucru) si solicitare opinii si raspunsuri la teme, in cadrul programului de formare;
 • Pentru persoane care au calitatea de calitatea de formator, pentru a comunica in scopul bunei pregatiri a cursurilor si al evaluarii post-formare;
 • Pentru persoane care au calitatea de responsabil sau specialist in echipa angajatorului cursantilor, pentru trimitere de detalii cu privire la organizarea cursurilor si rapoarte postformare

2. Cu prilejul implementarii de proiecte

 • Pentru persoane care au calitatea de angajat, subcontractor sau voluntar in activitatile proiectului, pentru a comunica in toate aspectele de implementare, in stransa legatura cu responsabilitatile sale;
 • Pentru persoane care au calitatea de membru in grupul tinta, beneficiari directi/ indirecti, pentru a facilita indeplinirea obiectivelor proiectului prin comunicare directa, pentru acordare sprijin/ servicii/ informare si pentru solicitare de opinii /evaluare impact

c.2) Asociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS colecteaza date cu caracter personal - in plus fata de cele mentionate la punctul c.1) - respectiv copii dupa documente -CI, certificat nastere, documente stare civila, diplome si certificate absolvire) exclusiv

1. pentru persoanele care se afla intr-o relatie contractuala de munca cu CRIPS:

   a. angajati cu contract de munca
   b. colaboratori / prestatori servicii cu contract civil de prestari servicii
   c. voluntari cu contract de voluntariat
   d. alte situatii, conform legii

2. pentru cursanti care participa la cursuri de formare, conform legislatiei in domeniul formarii adultilor

3. pentru beneficiari ai proiectelor, daca dovedirea calitatii de membru al grupului tinta sau dovedirea respectarii indicatorilor de proiect implica incheierea de dosare personale, conform reglementarilor specifice liniei de finantare

d) Destinatari ai datelor cu caracter personal si modul de stocare

In fluxul de procesare si stocare, datele colectate de CRIPS din categoria c1 (nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, organizatia / institutia angajatoare) sunt stocate pe platforme conforme cu legislația in vigoare, in foldere specifice cursului de formare profesionala sau proiectului care a prilejuit colectarea lor si ar putea fi transferate, dupa caz, urmatoarelor categorii de destinatari:

 • Autorități ale statului;
 • membrii ai Consiliului Director CRIPS si angajati ai asociatiei;
 • finantatori ai proiectelor in scopul justificarii modului de utilizare a fondurilor;

Datele colectate de CRIPS din categoria c2 (respectiv copii dupa documente -CI, certificat nastere, documente stare civila, diplome si certificate) sunt stocate in format fizic si protejate

 • in dosare aferente contractelor incheiate (de munca, de prestari servicii, de voluntariat si altele), organizate si arhivate in biroul contabilitate si in format electronic pdf pe calculatorul de la contabilitate, care este parolat si utilizat de persoana desemnata ca responsabil cu protectia datelor
 • in dosare ale cursantilor, organizate si arhivate intr-un dulap inchis, care contine bibliorafturi/cutii de arhivare specifice fiecarui curs
 • in dosare ale grupului tinta/ beneficiari ai proiectelor, organizate si arhivate intr-un dulap inchis, care contine bibliorafturi/cutii de arhivare specifice fiecarui proiect

e) Transferul datelor in afara tarii

Asociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS nu transmite date cu caracter personal in afara tarii.

f) Perioada stocarii datelor

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate cu acordul persoanei pe durata necesara care este relevanta pentru scopurile mentionate mai sus și atata timp cat este cerut de legislatia nationala aplicabila.

g) Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate ale caror date personale sunt colectate de CRIPS au urmatoarele drepturi conform legislatiei in domeniu:

 • Dreptul de a solicita accesul la datele personale colectate de CRIPS.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal stocate de CRIPS.
 • Dreptul de a solicita restrictionarea datelor personale de procesare de catre CRIPS.
 • Dreptul de a fi uitat - in situațiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimțămantului sau, in cazul in care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu mai este necesară, se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal de catre CRIPS.
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor personale;
 • Dreptul de a depune o plangere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, tel. 031.805.92.11, 031.805.92.12, www.dataprotection.ro.

Ne puteți contacta pentru a vă exercita drepturile prin toate căile de comunicare pe care le-ați folosit și pană acum pentru a comunica cu CRIPS; puteti folosi adresa crips1@crips.ro pentru probleme specifice legate de datele dumneavoastră personale.

h) Sursa datelor personale

Datele personale sunt obtinute doar de la persoanele vizate si sunt utilizate in scopurile mentionate mai sus de Asociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale, pentru fiecare din scopurile definite mai sus, este:

 • Art.6,alin.1.(a) din Regulamentul 679/2016 - persoana vizată şi-a dat consimţămantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

i) Dispozitii finale

Prezentul document este afisat pe site-ul asociatiei CRIPS, transmis prin email persoanelor vizate si este prezentat spre luare de cunostinta si obtinere a acordului individual tuturor persoanelor vizate, incepand cu data de 25.05.2018.

Multumim tuturor colaboratorilor si beneficiarilor din proiectele CRIPS si suntem la dispozitie pentru informatii suplimentare, in acelasi climat profesionalism, transparenta si respect reciproc pe care il promovam.Presedinte CRIPS

Aurora Toea

Prima pagina Noutati Parteneriate Proiecte Publicatii Video Protectie Date Personale Despre noi Contact Facebook